Sa akong pag pas an kang SEÑOR SANTO NIÑO sa matag FIESTA..SA PROSISYON UG WALK OF SEÑOR SANTO NIÑO UG NI MAMA SA GUADALUPE

Sa akong pag pas an kang SEÑOR SANTO NIÑO sa matag FIESTA..SA PROSISYON UG WALK OF SEÑOR SANTO NIÑO UG NI MAMA SA GUADALUPE

Sukad lang nga akong gi DEVOTES ang SEÑOR SANTO NIÑO sukad pa sa onang pag ka ila ko kaniya nga siya d ay ang akong gipangita nga ma oy tinood nga matinabangon, maloloy on, mahigugma on, mang dapigon ako gyod siyang gigakos ug ako siyang gipapilit sa akong kasing kasing….
Ang akong mama siya ang original nga devotes ni SEÑOR SANTO NIÑO kabilin kini sa iyang mama nga akong lola…
Sa wala pa ako maka abroad ako nang daan nga devotes ang gwafo nga bata …adona akoy basahon novena kaniya ako gyod kining dala dalahon kong asa ako , bisan asa ako….sa ona sa akong pag skwela sa college wala ko kalimot sa akong gibuhat pero nakalimot ko kong onsang bulana o tuiga kadto…dili ako maayo sa klasi permi ako ma awahi sa mga subject …midyo lisod gyod ang pag skwela nako sa kolihiyo ilabina sa mathematic …ako gyod kanang gi pangotana kang SEÑOR SANTO NIÑO..nganong ingon ani man ako ,nganong lahi gyod ako sa kanila mao nga onsay akong gibuhat mi adto ako sa may lamisa ibabaw ni anang koral ..ibabaw anang hagdan cemento ug didto ako ga apla ug gadopa ug pwerring hilak sa tumang ginhawa…ug wala gyod ko kasabot sa akong gibati hangtod mihopay gyod ang akong doghan … ug mitindog milakaw pagawas..dayon ug pa uli hangtod mi abot ang mga sunod adlaw ug didto ko nakita nga ka maayo gyod d ay ni SEÑOR SANTO NIÑO kay iya ako gi giyahan hangtod iya ako gipa graduate sa kolihiyo sa osa ka korsong Bachelor of science in Secondary Education BSEd Major in ELECTRONICS sa CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY or CTU…2002 – 2003……
Ug sa pag human ko ug skwela nag aply ko ug trabaho hangtod naka abroad…..
Ug hangtod nga ako na gyod siyang gibuhatan ug CARO para inig prosisyon ako siyang pas anon kay adona man koy BATANG NEÑO nga akong gi pistahan sa matag kataposang domingo sa Enero…
Sukad pa atomg 2009 hangtod karon ni a siya kanamo ug ma oy naghari sa among kasing kasing. Amen amen AMEN AMEN AMEN AMEN

Spread the love!
GIVE ONLINE