Bato Balani sa Gugma (Gozos)

 

Bato balani sa gugma,
sa daan tawo palangga.

KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA


Dinhi sa syudad sa Sugbo
ang matahum mong larawan
sa unang mga misyonero
sa usang balay hipalgan.
Kanila ikaw nagpakita
gikan da sa imong gugma.

KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA


Giludhan ikaw gisimba
niadtong mga kaparian.
Sa tanan nga katawhan
sa mga punoan nila
kay sa pagtan-aw kanimo
kristyano sila nahimo.

KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA


Ang simbahan gipatindog
niadtong mga tawhana
aron ang larawan nimo
dunay usang puloy-anan,
ug didto gihangyo nila
nga kaloy-an nimo sila.

KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA


Nangayo kami kanimo
nga ang matahom mong larawan
sa sulod sa kalag namo
makahimog puloy-anan
kay sa tanang kinahanglan
ikaw ang among dalangpan.

KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...