Gugmang Tinud-anay, Pagtuong Tiunay | StoryaNiño

Gugmang Tinud-anay, Pagtuong Tiunay | StoryaNiño

Luyo sa tam-is nga pahiyom, himsog nga panglawas, ug kalmang hunahuna ni Special Weapons and Tactics (SWAT) Cebu City Team Member Almer Fabroa, siya naghambin sa kahaw-ang sa pagpanaw sa usa sa iwag sa iyang dalan—sa iyang minahal nga asawang si Josie, nga mitaliwan tungod sa Stage 4 Endometrial Cancer niadtong Septembre 12, 2022.

“Ang pagkawa sa akong pares, ako naman lang ng isalig Niya… Hinuon naa man ta’y kaguol kay nawad-an man tag kauban sa kinabuhi pero og isalig nalang nimo didto Niya nga sa pagpauli niya, magmalipayon siya didto uban sa Ginoo,” sigon niya.

Upat na ka bulan ang milabay sukad nahimo si Almer nga “inatay” – inahan ug tatay – sa iyang 13 anyos nga anak nga si Ellah Maxinne. Sa wala pa mabugto ang ginhawa sa iyang “highschool sweatheart,” gibilin diha kaniya ang usa ka rosaryohan. Human, iya kining gihatag sa anak isip handumanan sa iyang inahan ug pahinumdom nga sila mag-makanunayon sa pag-ampo labi na sa mga patay na nga mga mahal sa kinabuhi.

Sa pag-anam-anam og rekober ni Almer ug iyang anak sa panghitabo, siya hugot nga mituo nga ang pinakadako nga gasa kay ang pag-giya ni Sñr. Sto. Niño.

“Kung ato lang kaugalingon atong saligan tungod kay brayt ta, asa man gikan na tanan diay nadawat nato? Gikan na Niya… Og wala ta sa taas, wala gyod ta’y mahimo… Pero og imong isangpit didto, mura la’g ang imong kalibog ba hinay-hinay ra [og kawala]. Nagsige ka’g buhat, solusyon na diay,” pahinumdom niya.

Bisan pa man sa kasakit nga naagian, nagpabiling mapasalamaton si Almer sa grasya sa kinabuhi ug panag-higalaay. Iyang gipahimug-atan nga dili dapat lawas lamang ang himsog kun dili ang kalag usab pinaagi sa makanunayong pag-ampo, pag-simba, ug pag-pangayo og kapasayloan sa mga sala. Wala man gihatag ang milagrong kaayohan nga ilang gipangayo, nagpabilin gihapon si Almer sa pagkinabuhi sa tim-os nga pagtuo sa Batang Hesus.

Matod pa niya, “[Ang tiunay nga pagtuo sa Balaang Bata] mao ang imong pagsalig Kaniya. Ang pagsalig nimo diha sa Balaang Bata nga giyahan ka niya, maayo nga hunahuna, hunahuna nga bata. Naa ma’y moingon nga, ‘kinaiya man ni’g bata’. Dako naman ta ka, kinaiya ma’g bata. Ayaw pag-pakabata. Ang kinaiya sa usa ka bata ang pagka-manggihatagon, ang pagka-mapasayloon… pagka-mahigugmaon [nga angay sundugon].”

Tanang problema masulbad, tanang kasakit mapapas, tanang luha mahurot og agas, tanang sakripisyo masuklian—kay sa pagmahal ni Sñr. Sto. Niño, posible ang tanan. /Lorille Antoinette C. Mata, BMSN Media Centre volunteer

 

 

Spread the love!
GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...