Amahan Namo/Our Father

Amahan namo nga anaa sa mga langit
Pagdaygon ang imong ngalan
Umabot kanamo ang imong gingharian
Matuman ang imong pagbuot
Dinhi sa yuta maingon sa langit
Ang kalan-on namo sa matag adlaw
Ihatag kanamo karon adlawa
Ug pasayloa kami sa among mga sala
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo
Ug dili mo kami itugyan sa panulay
Hinunua luwasa kami sa dautan. 
Amen.

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...