Katapusang Pag-ampo sa Rosaryo

O Ginoong Diyos, itugot kanamo imong mga alagad
ang kanunay'ng kaayohan sa lawas ug kalag
ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunay'ng Ulay
agaka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia
hangtod moabot kami nganha sa kalipay
nga way katapusan.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen.

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...