Katapusang Pag-ampo sa Rosaryo

O Ginoong Diyos, itugot kanamo imong mga alagad
ang kanunayng kaayohan sa lawas ug kalag
ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng Ulay
agaka kami latas sa mga kasakit niining kanabuhia
hantod mo abut kami nganha sa kalipay
nga way katapusan.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo
Amen.

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...