Maghimaya ka Maria/Hail Mary

Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya.
Ang Ginoong Dios maanaa kanimo.
Bulahan ikaw sa babaeng tanan,
ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.

Santa Maria Inahan ka sa Dios,
ig-ampo mo kaming makasasala. Karon
ug sa oras sa among igkamatay.  
Amen.

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...