Maghimaya ka Rayna/Hail Holy Queen

Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kaluoy ug kinabuhi,
Kinatam-is ikaw ang gi-lauman namo, Maghimaya Ka!
Nagapanawag kami kanimo,
Kaming mga hininginlang anak ni Eba,
Nagapanghupaw kami, Nanag-agulou, nanagpanghilak,
Dinhi niining walog nga luhaan.
Dad-a ang among mag-alampo,
ipakita mo kanamo kanang imong ga mata nga maloloy-on
Kon tapos na kining paghingilin ipakita mo kanamo
Ang imong Anak nga si Hesus,
Ang Mahal nga Bunga sa tiyan mo.
Ay maaghop!, Ay maluluy-on,
Ay matam-is nga Birhen Maria!

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...